METRO aktualności


 

Rynek opakowań - zmiany prawne

poniedziałek, 16 styczeń 2023 14:42

Obecnie, wg danych Komisji Europejskiej, 40% tworzyw sztucznych i 50% papieru wykorzystywanych w UE stanowią opakowania, co oznacza, że odpady opakowaniowe są znacznym problemem w produkcji tworzyw sztucznych, których liczba stale srośnie. Wg Uni Europejskiej, brak działań na poziomie prawnym przyczyni się do dalszego wzrostu ilości odpadów. Do 2030 roku mogą one wzrosnąć nawet o 46%. Każdy mieszkaniec Uni rocznie wytwarza ok. 180 kg odpadów opakowaniowych.

Trzy główne powody zmian w prawie europejskim:

 Pierwszy: zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych dzięki ograniczeniu liczby opakowań do niezbędnego minimum. Wspieranie działań zapewniających wykorzystywanie w większym stopniu opakowań wielokrotnego użytku oraz wielokrotnego napełniania.

 Drugi: wprowadzenie tzw. „zamkniętego obiegu”, dzięki któremu do 2030 roku wszystkie opakowania znajdujące się na rynku UE będą nadawać się do recyklingu.

 Trzeci: ograniczenie zużycia surowców pochodzących z zasobów naturalnych na rzecz większego wykorzystania tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.

Prawodawstwo unijne

Aby powyższe cele zostały osiąginięte konieczne są zmiany legislacyjne, które będą wspierać recykling oraz redukcję ilości odpadów opakowaniowych. Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, zmieniające rozporządzenie 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów, a także dyrektywę 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Dodatkowo, proponowany akt uchyliłby w całości dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

Proponowany tekst regulacji w języku angielskim dostępny jest na stronie Komisji Europejskiej:

https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-packaging-and-packaging-waste_pl

Po co te zmiany?

Głównym założeniem nowych przepisów jest:

  • zapewnienie możliwości ponownego użycia opakowań na jak największą skalę,
  • wyeliminowanie zbędnych opakowań,
  • ograniczenie pakowania towarów w zbyt wiele opakowań,
  • zapewnienie zrozumiałych etykiet wspierających prawidłowy recykling.

Oprócz tego w komunikacie stwierdzono, że „Komisja zapewnia również konsumentom i przemysłowi jasność w zakresie biopochodnych, kompostowalnych i ulegających biodegradacji tworzyw sztucznych. Określono, do jakich zastosowań takie tworzywa sztuczne są rzeczywiście korzystne dla środowiska, oraz w jaki sposób należy je projektować, unieszkodliwiać i poddawać recyklingowi.”.

Rozwiązania

Projekt nowej regulacji zawiera również szereg konkretnych rozwiązań. Na szczególną uwagę zasługują następujące proponowane rozwiązania:

- ograniczenie do 2040 roku odpadów opakowaniowych o 15% na mieszkańca w każdym państwie członkowskim, co miałoby przełożyć się na zredukowanie całkowitego zmniejszenia ilości odpadów w UE o prawie 37%,

- odwrócenie nasilającego się od 20 lat trendu, dotyczącego zwiększenia zużycia jednorazowych opakowań. Ma się do tego przyczynić m.in. standaryzacja wielkości opakowań oraz zobowiązanie przedsiębiorców do wprowadzenia do swojej oferty pewnej puli produktów dostępnych w opakowaniach, dających możliwość wielokrotnego napełniania oraz wielokrotnego użytku,

- wprowadzenie zakazu stosowania niektórych rodzajów opakowań takich jak np. opakowania jednorazowego użytku do pakowania owoców i warzyw oraz do podawania żywności i napojów spożywanych w restauracjach i kawiarniach oraz miniaturowe opakowania w hotelach,

- ustalenie kryteriów projektowania opakowań,

- wprowadzenie obowiązkowych systemów zwrotu kaucji dla butelek plastikowych i puszek aluminiowych,

- ustanowienie obowiązkowych wskaźników zawartości materiałów z recyklingu,

- wyjaśnienie wątpliwości związanych z tym do jakiego pojemnika do recyklingu należy wrzucić dane opakowanie.

 

źródło: foodfakty.pl

 

 

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

 


SERWIS +48 661 450 081

© 2024 Metroopack. All Rights Reserved.