METRO aktualności


 

Gospodarka cyrkularna - o co chodzi?

wtorek, 06 czerwiec 2023 08:59

Tworzywa sztuczne są najpopularniejszym materiałem stosowanym w opakowaniach od początku XX wieku. Wraz ze wzrostem ich popularności znacznie wzrósł wpływ odpadów z tworzyw sztucznych na środowisko. Obecnie mniej niż jedna trzecia odpadów z tworzyw sztucznych w Europie jest poddawana recyklingowi. Każdy obywatel UE roczni8e zuzywa 5 ton odpadwytworzył 26 kilogramów plastikowych odpadów opakowaniowych, ale tylko 9 kilogramów tych odpadów zostało poddanych recyklingowi. Plastikowe odpady każdego dnia lądują na wysypiskach lub co gorsza przedostają się do środowiska, mórz i oceanów. Według badań Narodowego Centrum Analiz i Syntez Ekologicznych jest to gigantyczna ilość od 5 do 13 mln ton rocznie! Plastikowe odpady zalegają tam setki (worki), a nawet tysiące (butelki) lat niszcząc przyrodę i całe ekosystemy.

Istnieje wiele korzyści wynikających z zastosowania tworzyw sztucznych w przemyśle opakowań do żywności. Tworzywa sztuczne chronią przed zanieczyszczeniem, zapewniając jednocześnie barierę przed drobnoustrojami, wilgocią i promieniami UV, od zapobiegania marnowaniu żywności po przedłużanie jej świeżości. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych wymaga mniej materiałów źródłowych niż opakowania alternatywne. Po zużyciu mogą być poddawane recyklingowi, ponownie przetwarzane lub odzyskiwane jako energia, pomagając w ten sposób oszczędzać paliwo i zasoby naturalne.

 

GOSPODARKA ZAMKNIĘTA (CYRKULARNA)
W naszych wymagających czasach i dążeniu do ochrony naszej planety musimy poprawić gospodarkę odpadami i zacząć traktować plastik jako cenny zasób.

Gospodarka o obiegu zamkniętym stanowi alternatywny, bardziej zrównoważony model tradycyjnej gospodarki liniowej. Koncepcja koncentruje się na minimalizowaniu wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne poprzez redukcję odpadów w celu zwiększenia produktywności, zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych oraz redukcję śladu węglowego. Gospodarka o obiegu zamkniętym zmienia wyzwania w szanse, pozytywnie wpływając na innowacyjność, konkurencyjność przedsiębiorstw i tworzenie nowych miejsc pracy.

 

STRATEGIA UE W ZAKRESIE TWORZYW SZTUCZNYCH 2018-2030
W styczniu 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła pierwszą w historii ogólnoeuropejską strategię dotyczącą tworzyw sztucznych – dokument, który ma na celu ograniczenie stosowania tworzyw sztucznych jednorazowego użytku i ograniczenie mikrodrobin plastiku, a także zapewnienie, aby do 2030 r. wszystkie plastikowe opakowania sprzedawane w UE nadawały się do recyklingu.

Nowa strategia dotycząca tworzyw sztucznych ma na celu zmianę sposobu, w jaki produkty są projektowane, produkowane, używane i oczywiście poddawane recyklingowi w Unii Europejskiej.

Celem jest ochrona środowiska poprzez:

  • Sprawienie, by recykling był opłacalny dla biznesu,
  • Ograniczanie odpadów z tworzyw sztucznych,
  • Zatrzymanie zaśmiecania morza,
  • Pobudzanie inwestycji i innowacji,
  • Inspirujące zmiany na całym świecie.

 

RECYKLING, PONOWNE WYKORZYSTANIE & GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Większość tworzyw sztucznych ma różne wymagania dotyczące przetwarzania, co sprawia, że ich użycie jest trudniejsze. Na przykład materiały zanieczyszczone nawet niewielkimi ilościami innych rodzajów tworzyw sztucznych lub innymi strumieniami odpadów są trudne do recyklingu.

Ulepszenia praktyk gospodarowania odpadami, a zwłaszcza zwiększone poziomy oddzielnych strumieni odpadów, prowadzą do czystszych plonów z mniejszymi poziomami zanieczyszczenia substancjami niebezpiecznymi, bioodpadami i materiałami innymi niż tworzywa sztuczne. Niestety nadal składowanie i spalanie, z odzyskiem energii lub bez, pozostają najtańszymi metodami przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych. Konieczne są dalsze wysiłki badawczo-rozwojowe w zakresie sortowania i recyklingu, na które duży wpływ ma konstrukcja produktów i skuteczność systemów zbiórki, zwłaszcza w przypadku odpadów mieszanych i ogólnie odpadów o wysokim poziomie zanieczyszczenia.

 

NOWE MATERIAŁY I ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE
Zwiększona złożoność opakowań jest często wzmacniana przez wyższe wymagania dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego, zwłaszcza w odniesieniu do zastosowań mających kontakt z żywnością.

Przyczynia się to do wysokiego stopnia zanieczyszczenia odbieranych odpadów, które trafiają do sortowni i punktów recyklingu. Wiodące branże poprawiają swoje wyniki dzięki lepszemu projektowi pod kątem recyklingu i zwiększonemu wykorzystaniu recyklatów w swoich produktach. Kluczowym czynnikiem w projektowaniu opakowań z tworzyw sztucznych jest zrównoważony rozwój. Aby postrzegać tworzywa sztuczne jako cenne zasoby, punktem wyjścia musi być potrzeba szerszego zrozumienia związanych z nimi zagadnień: do tradycyjnych parametrów formy, funkcji i kosztów należy dodać „recykling” jako równie ważny aspekt.

 

źródło: https://cpdesign.expert

zdjęcie: zerowastememoirs.com

 

 

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

 


SERWIS +48 661 450 081

© 2024 Metroopack. All Rights Reserved.