METRO aktualności


 

Metro-Plast z Certyfikatem BRC!

poniedziałek, 19 czerwiec 2023 11:09

Jest nam niezmiernie miło poinformować naszych Klientów, Dostawców oraz wszystkich zainteresowanych o otrzymanym w dniu 16.06.2023 roku certyfikacie BRC dotyczącym zarządzania bezpieczeństwem żywności. 

BRC to międzynarodowy standard opracowany w 1998 roku przez British Retail Consortium. BRC to zbiór zaleceń i wytycznych dla firm działających w sektorze przemysłu spożywczego oraz firm dostarczających produkty żywnościowe pod własnymi markami. Uzyskanie przez firmę certyfikatu BRC dla całej linii produktów lub dla konkretnego produktu marki ma gwarantować, że dany produkt pomyślnie przeszedł specjalistyczne testy i inspekcje, jest wysokiej jakości i jest bezpieczny dla konsumentów.

Główne korzyści z wprowadzenia BRC to:

  • zmniejszenie ilości produktów o niewłaściwej jakości
  • kontrola zarówno dostawcy jak i odbiorcy
  • zmniejszenie ilości auditów przeprowadzanych przez odbiorców
  • ujednolicenie wymagań z zakresu bezpieczeństwa żywności
  • dokumentacja potwierdzająca powtarzalność produktu o oczekiwanej jakości.

-----------------------------------------------------------------

We are very pleased to inform our customers, suppliers and all interested parties about the BRC certificate for food safety management received on June 16, 2023.

BRC is an international standard developed in 1998 by the British Retail Consortium. BRC is a set of recommendations and guidelines for companies operating in the food industry sector and companies supplying food products under their own brands. Obtained by the company BRC certificate for the entire product line or for a specific brand product is to guarantee that the product has successfully passed specialist tests and inspections, is of high quality and is safe for consumers.

The main benefits of introducing BRC are:

  • reducing the quantity of products of poor quality
  • control of both supplier and recipient
  • reducing the number of audits carried out by recipients
  • unification of food safety requirements
  • documentation confirming the repeatability of the product of the expected quality.

 

 

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

 


SERWIS +48 661 450 081

© 2024 Metroopack. All Rights Reserved.